23 Jun 2009

Enam Kumpulan Murid

Setiap murid yang bersekolah perlu mengenali status dirinya sebagai murid sekolah seterusnya, peranannya dalam masyarakat selepas tamat alam persekolah. Pada umumnya terdapat 6 kumpulan murid :-
1. Murid Akademik Cemerlang, Akhlak Mulia
2. Murid Akademik Sederhana, Akhlak Mulia
3. Murid Akademik Lemah, Akhlak Mulia
4. Murid Akademik Cemerlang, Akhlak Buruk
5. Murid Akademik Sederhana, Akhlak Buruk
6. Murid Akademik Lemah, Akhlak Buruk.
Renungilah dan fikirkan bersama, di manakah anda ingin meletakkan diri anda. Selamat berjaya.